Ekonomi

Türkiye’nin kamu yatırımlarının haritası çizildi

Türkiye’de önümüzdeki 3 yıl içinde kamu kaynaklarının kullanılacağı öncelikli alanlar ve projeler belirlendi.

Türkiye'nin kamu yatırım haritası çizildi

2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne göre, kamu yatırımlarının gelişmesine katkı sağlayacak, özel sektör yatırımlarını destekleyecek, üretimi, istihdamı ve ülke refahını artıracak projelere, ayrıca kamu yatırımlarının gelişmesine katkı sağlayacak projelere öncelik verilecek. makroekonomik hedefleri destekleyecektir.

GAZ DEPOLARININ ALT YAPI ÇALIŞMALARININ ÖNCELİKLİ

Yeterli düzeyde yeterli gaz arz rezervinin oluşturulmasına olanak sağlayacak projelere ve denizde keşfedilen gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilecektir.

SAVUNMA SANAYİSİNİN ÖNCELİKLİ

Madencilik sektöründe enerji ve imalat sanayine girdi sağlayan üretime yönelik projeler ile kömür, petrol, gaz ve jeotermal kaynakların aranması ve üretimine yönelik projeler ile rezervi bulunan madenlere öncelik verilecektir. tükenmiş ve arz güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Küçük Sanayi Sitesi (KKS) ve Teknolojik Geliştirme Bölgelerinde sanayi altyapısına yönelik projeler, sektörel ve tematik projeler yatırım programına öncelikli olarak dahil edilecektir.

Enerji sektöründe, başta nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere yerli ve yenilikçi enerji teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla arz-talep analizine dayalı yatırımlara ve yenilenebilir kaynakları sisteme entegre edecek iletim altyapısı projelerine öncelik verilecektir.

Türkiye'nin 1 numaralı kamu yatırım haritası tasarlandı

MUHASEBE MERKEZİ STANDARTLARI YÜKSELTECEK

Lojistik merkez ve üslerin inşasında öncelik Demiryolu yatırımlarında Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-mirzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile ikinci hat inşaat ve sinyalizasyon işleri yük merkezlerine bağlantı hattının yapılması, demiryolu araçlarının yerli üretimine öncelik verilecektir.

Doğu Akdeniz’in ana konteyner limanı Filyos ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanması, denizcilik yatırımlarına öncelik verecek.

Lojistik yatırımlarında Tsukourova bölgesi, Batı Karadeniz ve Marmara bölgesi başta olmak üzere mevcut ve devam eden lojistik merkezlerin standartları yükselecektir. Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkez ve üslerin inşasına öncelik verilecektir.

Türkiye'nin kamu yatırım haritası tasarlandı #2

TURİZM POLİTİKASI PROJELERİNE KATKI

Turizm sektöründe, turizm çeşitlendirme politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilen projelere öncelik verilecektir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki güvenlik teşkilatlarının projelerine, konut yapımına yönelik yeni tekliflere öncelik verilecektir.

Türkiye'nin 3 numaralı kamu yatırım haritası tasarlandı

SAĞLIKTA BÖLGESEL FARKLILIKLARI AZALTMA ÇALIŞMALARI KISMEN OLACAK

Sağlık alanında, önleme ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik projeler, fiziki uygulaması yüzde 75’in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanan birimlerin ekipman ihtiyacı ile ilgili projeler, deprem destek projeleri ve bölgesel anlaşmazlıkları azaltan projeler ilk etapta kamu yatırımı alacak.

GÜVENLİK HİZMETLERİNE YATIRIM YAPILACAK

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda güvenlik birimlerinin koordinasyonunu ve teknolojik donanımını artıracak projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projelere, hizmetlerin etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak projelere, projelere öncelik verilecektir. terör, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadeleye katkı sağlayacak sınır güvenliği projeleri.

Türkiye'nin kamu yatırım haritası tasarlandı #4

SUDA KAYIP SIZDIRMAZLIK ÖNLEME ÖNCELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında yer alan önemli su temini projelerinden depolamalı ve depolamasız projelere, tamamlanmış veya devam eden su iletim tesislerinin yapımına öncelik verilecektir. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinde, su kayıp oranı yüzde 50’nin altında olan, nüfusu 50 bin ve üzeri olan belediyelere öncelik verilecek.

MESLEK KAZALARINI TAKİP ETMEK İÇİN BİR SİSTEM KURULACAK

İstihdam ve çalışma hayatı alanında, işletmelerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli yaklaşımı hakim olacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı bir şekilde izlenmesine olanak sağlayacak bir sistem oluşturulacaktır.

Aktif işgücü programlarının daha verimli kullanılmasına ve dezavantajlı durumdaki kadınların, gençlerin ve göçmenlerin işgücü piyasasına katılımının ve entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir.

Düzensiz Göçle Mücadele

Göçmenlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının belirlenmesine yönelik göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine ve araştırma projelerine öncelik verilecektir.

Mevcut yatırımların tamamlanması, düzensiz göçle mücadelede tahliye merkezleri ve sığınaklarda yapılan yatırımlara öncelik verecek, yeni proje önerisi sadece mevcut imkanlarla çözülemeyeceği durumlarda yapılacak ve bu projelerde öncelik verilecek. Göç yollarındaki iller.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu