Ekonomi

İç borçlanma, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak

Orta Vadeli Plan’da, Türk Lirası’nı finansal işlemlerden önceleyen bir politika uygulanmaktadır.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası üzerinden yapılacak.

Stratejik kriterler kapsamında uygulanan politika kapsamında yurt içi kredilerin ağırlıklı olarak TL cinsinden verilmesi, döviz ve altın cinsinden kredilerin ise piyasa koşulları çerçevesinde azaltılması planlanmaktadır.

2022-2024 Orta Vadeli Programa (OVP) göre, program dönemi sonunda kamu kesimi kamu kesimi dengesinin %2,5’e gerilemesi, programla belirlenen kamu kesimi dengesinin ise fazla vermesi beklenmektedir. Aynı dönemde yüzde 0,4.

SERBEST DEVLET PROGRAM SONUNDA 2.6 MİKTARINA ULAŞACAK

Önümüzdeki yıl sonunda %3,5 olması beklenen genel devlet açığının, program dönemi sonunda %2,6 olacağı tahmin edilmektedir.

2022 yılında gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) oranı olarak bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak %22,8’e yükselmesi beklenen toplam vergi yükünün, dönem programında istikrarlı bir seyir izlemesi ve 2024 yılında yüzde 22,9 seviyesinde tutuldu.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası üzerinden yapılacak #1

PROBLEM BÜTÇE AÇIĞI, 2022 YILINDA 3,5 TUTARI, PROGRAM SONUNDA 2,9 TUTARI

Merkezi yönetim bütçe açığının GSYİH’ya oranı olarak 2022 yılında %3,5 ve program dönemi sonunda %2,9, faiz dışı dengenin 2022 yılında %0,5 olması ve yüzde 0,3 fazla vermesi beklenmektedir. program dönemi sonunda..

2022 yılında GSYH’ye göre merkezi yönetim bütçe harcamalarının %22,2, faiz dışı harcamaların %19,2, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin %18,7 ve vergi gelirlerinin %16 olacağı tahmin edilmektedir.

2022 yılında GSYİH’nın %35,8’i olması beklenen genel devlet tanımlı genel devlet borç rezervinin, program dönemi sonunda %34,7’ye gerilemesi hedefleniyor.

İÇ BORÇLANMA TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK

Programa göre, stratejik kriterler çerçevesinde uygulanan politika kapsamında yurt içi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden olacak. Yurt içi döviz kurlarının ve altın cinsinden kredilerin piyasa koşullarında kademeli olarak düşürülmesi, kredilendirme politikasının temel stratejik hedeflerinden biri olacaktır.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası olacak #2

KAMU HİZMETLERİNDE “MAKSİMUM DEPOLAMA” İLKESİ

Kamu harcama politikasının belirlenen politika öncelikleri ve kamu idarelerine tanınan kredi tavanları doğrultusunda çok yıllı bütçe yaklaşımı bağlamında uygulanması önemlidir.

Harcamaların gözden geçirilmesine devam edilecek, ilgili programların etkinliği artırılacak ve harcamalar kontrol altına alınacaktır. Kamu hizmetleri, bütçe dahilinde kalarak, mevcut kaynaklar için harcama yapılmadan, azami tasarruf anlayışıyla yürütülecektir.

Özel hesap başvurularının hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olarak sınırlandırılması sağlanacak, bu kriterlere uymayan başvurular aşamalı olarak kaldırılacak ve geri kazanılan fonlar merkezi yönetim bütçesine aşamalı olarak aktarılarak sağa doğru genişletilecektir.

VERGİ TEŞVİK VE MUAFİYETLERİ AÇIKLANACAK

Vergi teşvikleri, muafiyetleri ve muafiyetleri, etkinlik ilkesi dikkate alınarak gözden geçirilecektir.

Dijital ekonominin sağlam ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması ve vergilendirilmesi için çabalar devam edecektir.

Vergi denetiminde kamu gelir toplama performansı artırılacak, risk bazlı ve uzaktan kontrol sistemleri uygulanacaktır.

KAYIT EKONOMİSİ SAVAŞACAK

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik kapsamlı bir program uygulanacaktır.

KİT’ler, bulundukları piyasa koşullarının yanı sıra makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaları da dikkate alarak kamu maliyesi üzerindeki yükü en aza indirecek şekilde faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası üzerinden yapılacak #3

ZIMNİ YARDIMDAN KAÇINILACAK

Sosyal yardımlarda mükerrerliği önlemek ve kamu kaynaklarında verimliliği sağlamak amacıyla tüm sosyal yardım verileri Entegre Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecektir.

TIBBİ, TIBBİ CİHAZ VE TEDAVİ MALİYETLERİ POLİÇE DEĞİŞECEKTİR

Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün vermeden gereksiz kullanımlardan kaçınmak için ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi maliyetleri daha rasyonel hale gelecektir. Risk analizi ve veri madenciliği alanlarında sağlık hizmeti sunucularının davranışlarını dikkate alan, yazılım, donanım ve eğitim altyapısını güçlendiren kontrol modelleri geliştirilecektir. Proje çalışmaları, sağlık hizmetlerinin karşılığı olarak Risk Paylaşım Modelini destekleyen projeleri destekleyecektir.

KAMU FİLO YÖNETİM SİSTEMİ GENİŞLEYECEK

Başta araç bazlı maliyet yönetimi modeli olmak üzere Kamu Filo Yönetim Sistemi uygulama modellerinin kamu idarelerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasına devam edilecektir.

Mükelleflere yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi ve mükellef hizmetlerinin yönetiminin etkin, güncel ve hızlı bir şekilde tek elden yönetilebilmesi için yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere kesintisiz hizmet sunulacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu