Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 personel alacak: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel alımı yapacağını açıklamasının ardından vatandaşlar başvuru şartlarını aramaya başladı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için başvuru şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 kişiyi işe alacak: Diyanet İşleri Başkanlığı için işe alım başvuru şartları 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 personel alacağını açıklarken, “Diyanet İşleri Başkanlığımız İlçe Teşkilatında KPSS 2020 puan serisine göre kategori, unvan, eğitim düzeyi ve sayısı belirlenen açık kadrolar için tabloda belirtilen açık kontenjan sayısının 3 (üç) katı yapılacaktır. adaylara çağrılacak, sözlü sınavda başarı sırasına göre “yapılacaktır”. açıklamalar yaptı.

Bu açıklamanın ardından pozisyon bekleyen adaylar, “Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvuru şartları nelerdir?” diye sordu. sorusunu araştırmaya başladı.

Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için başvuru şartları nelerdir?

DİNİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • 1. 4857 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları sağlamak. 657,
 • 2. Lise mezunu veya dengi olmak,
 • 3. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puana sahip olmak.

2. UYGULAMA ŞEKLİ, YERİ VE ZAMAN

A. ELEKTRONİK OLARAK VAKA BİLGİLERİ İLE TEŞVİKLERİN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvurular, başvuru koşullarını sağlayan adaylar tarafından 13.09.2021-24.09.2021 (23:59) tarihleri ​​arasında yapılır.sinav.diyanet.gov.tr ​​” adresinde yapılacaktır.

B. ELEKTRONİK ORTAMLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİSİ OLMAYAN ALT YAPILARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • 1. 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri ​​arasında ortaöğretim bilgileri ilgili kurumlarca elektronik ortamda belirlenemeyen adaylar “Sınavlar için ön başvurularını “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden yapacaklardır.
 • 2. Nüfus cüzdanı (nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veya pasaport) ve mezuniyet durumunu gösteren belgeleri ile birlikte ön başvuruda bulunan adaylar, 13.09.2021 tarih dahil olmak üzere herhangi bir il veya ilçe müftülüklerine sınav başvurularının onaylanması için – 24.09.2021 (saat 08:30-16-16) .:30 pm) şahsen geçerli olacaktır.
 • 3. Adayların gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde, yurt dışından veya askerliğini yapmakta olan adaylar adına üçüncü kişiler başvuru yapabilecektir.
 • 4. İl veya bölge müftülüklerindeki DİBBYS yetkilileri, sınav başvuru formunda verilen bilgilerin ve adayların sundukları belgelerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onay sürecini yürütür. Eksik belgeli adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • 5. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden ön başvuruda bulunmayan, il veya bölge müftülüklerinde başvuru onay süreci bulunmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 Kişi Alacak: Diyanet İşleri Başkanlığı Başvuru Koşulları 2021 #1

UYGULAMA PROSEDÜRLERİ

 • 1. Adli sicil kaydı veya dosyası bulunanlar, mahkeme kararlarını, başvuruları son teslim tarihine kadar Kurumumuzca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 numaralı faksa ivedilikle iletmelidir.
 • 2. İlanda belirtilen hususlara uygun, eksiksiz ve hatasız işlemden adaylar sorumlu olacaktır.
 • 3. Başvuruların bitiminden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılmayacaktır.
 • 4. Adaylar başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri geçmeyecek şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
 • 5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV BİLDİRİMLERİ VE DUYURULARI

 • 1. Sınavlara ilişkin tüm duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı internet sitesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yayınlanacaktır. Başvuru sahipleri ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
 • 2. “Sınav Kabul Belgesi”nin alınması ve sınav sonuçlarının öğrenilmesi işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden gerçekleştirilecektir.

SINAV YERİ VE TARİHİ

 • 1. Sınavlar Ankara’da sözlü yapılacaktır.
 • 2. Son adayla aynı puana sahip olanlar da dahil olmak üzere KPSS puan serisine göre atanacak kadro sayısının 3 (üç) katı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

test konuları

Adaylar, sınavda aşağıdaki konular için komisyon tarafından ayrı ayrı not verilerek değerlendirilecektir.

 • a) Mesleki bilgi düzeyi (35 kredi),
 • b) Mesleki beceriler (35 kredi),
 • c) Genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (30 puan).
 • 4. Başvuruların tamamlanmasının ardından gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra sınav tarihi ayrıca ilan edilecektir.
 • 5. Adayların sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veya pasaport) ile birlikte “Sınav Belgesi”ni getirmeleri gerekmektedir. Kimlik belgesi ve giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik, kimlik kartı veya pasaport dışındaki kimlik belgeleri kabul edilmez.
 • 6. İlan edilen sınav tarihlerinde sınava girmeye hak kazandığı halde katılmayan adaylar sınava girme hakkını kaybetmiş sayılır. Bu durumda adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu